ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid maakt investeren in ontwikkeling van medewerkers en organisatie extra aantrekkelijk

XL10 heeft als missie om mensen en organisaties te versterken. Wij werken graag samen met u aan ontwikkeldoelstellingen, zodat uw medewerkers én uw organisatie blijven voldoen aan wat de veranderende omgeving vraagt. Dit vergt een meer duurzame aanpak in ontwikkelvraagstukken.

ESF subsidie maakt investeren in ontwikkeling aantrekkelijk

Trainingen tot 50% vergoed
Er is nu een mooie kans om uw medewerkers te ontwikkelen en daarvoor maximaal 50% vergoed te krijgen middels de ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid. In deze subsidieregeling van het Europees Sociaal Fonds (ESF) zijn drie aanvraagtijdvakken vastgesteld:

  • van 25 juni 2018, 09.00 uur, tot en met 29 juni 2018, 17.00 uur;
  • van 12 november 2018, 09.00 uur, tot en met 16 november 2018, 17.00 uur;
  • van 8 april 2019, 09.00 uur, tot en met 12 april 2019, 17.00 uur.

Duurzame inzetbaarheid
U kunt deze subsidie aanvragen voor projecten gericht op Duurzame inzetbaarheid. Als u nu besluit te investeren in de ontwikkeling van medewerkers, kunt u een aanzienlijke subsidie ontvangen. De subsidie is breed opgezet, waardoor projecten die raakvlak hebben met het thema Duurzame Inzetbaarheid al snel in aanmerking kunnen komen voor deze subsidie. Thema’s waar u aan kunt denken en waar XL10 u in kan faciliteren zijn:

  • Onderlinge communicatie en samenwerking (teamontwikkeling)
  • Het stimuleren van een leercultuur
  • Loopbaanontwikkeling; regie op je eigen loopbaan
  • Werkplezier en vitaliteit (weerbaarheid)

Subsidie voorwaarden 
Wanneer de totale omvang van het project ten minste € 12.000,00 omvat, kunt u 50% subsidie ontvangen op de projectkosten. De maximale hoogte van het te ontvangen subsidiebedrag is vastgesteld op € 12.500,00 (bij projecten met een omvang van € 25.000,00 of meer). Het project moet worden uitgevoerd binnen een periode van 12 maanden. Leest u de exacte voorwaarden voor de ESF subsidie aanvraag.

Positieve stimulans
Wij hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan met deze regeling en gemerkt dat deze regeling een positieve stimulans geeft aan de ontwikkelkansen binnen uiteenlopende organisaties. Graag gaan wij met u in gesprek over de mogelijkheden van deze subsidieregeling voor uw medewerkers. Wij helpen en ontzorgen u uiteraard bij de aanvraag en de bijbehorende projectadministratie.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen? Bel 074-245 26 45 of mail ons gerust.

Recommended Posts