Kwaliteit en certificering


XL10 biedt kwaliteit

In alles wat we doen, staat kwaliteit voorop. Of het nu gaat om klantcontact, analyse, uitvoering, advisering of nazorg. Je mag van ons altijd 100% inzet en kwaliteit verwachten.

Wij doen

Wie doet, die leert en groeit. Onze trainingen, activerende opdrachten en interactieve werkvormen ondersteunen de ontwikkeling van jouw medewerkers. Trainingen bestaan altijd uit minimaal 80 procent praktijk, en maximaal 20 procent theorie. Kortom, gewoon DOEN en ervaren, dan leer je het meest.

Wij zijn doelgericht

Onze aanpak is doelgericht. We vertalen jullie organisatiedoelen samen naar zichtbaar ander gedrag. Een traject start altijd met een concreet plan van aanpak. Zo verliezen we jullie organisatiedoelen nooit uit het oog.

We hebben aandacht voor het individu

Tijdens onze trainingen staan de persoonlijke leerdoelen van jouw medewerkers centraal. Die inventariseert de trainer voorafgaand aan de training en legt ze vervolgens vast. Iedereen krijgt dus een training op maat binnen de groep. Deze individuele aanpak vinden wij belangrijk. We passen dit ook toe in groepstrainingen. Daardoor halen jullie als groep en individueel maximaal rendement uit de trainingen.

We brengen training in de praktijk

We zorgen altijd voor een goede transfer naar de praktijk. Iedere deelnemer maakt na een bijeenkomst een concreet plan met actiepunten. Dit plan neemt hij/zij mee en voert hij/zij vanaf morgen in de dagelijkse praktijk uit. Dit persoonlijk actieplan (PAP) vormt de basis voor alle training en coaching van onze deelnemers. Een trainer vraagt tijdens elk contactmoment naar de vorderingen in de praktijk en reflecteert met elke deelnemer steeds op zijn of haar eigen leerdoelen. Zo werken wij doelgericht en praktijkgericht.

We waarborgen resultaat

Optimaal en duurzaam resultaat van de trainingen behalen we samen. Daarvoor is commitment van alle betrokkenen een vereiste. Onze trainers zijn gepassioneerd, betrokken, resultaatgericht en enthousiast. Voor het waarborgen van duurzaam resultaat zijn meerdere interventies noodzakelijk. Die vinden over een langere periode plaats.

Zo borgen wij kwaliteit

XL10 staat voor het behalen van jouw doelen. Daarbij staat voor ons de geleverde kwaliteit door XL10 voorop.

Daarom werken we onder andere met de volgende interventies:

  • Uitgebreide intake vooraf
  • Kick-off op maat
  • Gedragsanalyses
  • Drijfverenanalyses
  • Individuele coaching
  • Maatwerktrainingen
  • Tussentijdse resultaatbesprekingen
  • Persoonlijke Actie plannen

Gecertificeerde training en coaching

XL10 heeft trainers en coaches die naast hun jarenlange ervaring ook geschoold zijn in didactische en coachingsvaardigheden. We houden onze kennis up to date en inspireren elkaar in de samenwerking.

CEDEO Certificering

Van alle Nederlandse trainingsbureaus zijn slechts 5,4% CEDEO-erkend. Daar is XL10 er één van. Wij zijn een CEDEO-erkend trainingsinsitituut. Alleen bureaus met een bovengemiddelde performance komen in aanmerking voor dit keurmerk.

De CEDEO-certificering is een zware onafhankelijke audit, uitgevoerd door Stichting CEDEO. De toetsing is door de jaren heen steeds strenger geworden en de kwaliteit van de erkenning groeit mee. Iedere twee jaar wordt de audit opnieuw gedaan en wij zijn ontzettend trots op onze hoogst haalbare klanttevredenheidsscore van 100%. Het volledige rapport van 2023 is hier te lezen.

CRKBO Certificering

In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) zijn organisaties opgenomen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Voorafgaand aan de inschrijving gaat een stevige kwalitatieve audit. De ingeschreven organisaties in het register zijn een erkende instelling ten aanzien van de BTW-wetgeving. Deze regels bepalen dat niet bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is.

XL10 Care B.V. is CRKBO geregistreerd. Van BTW vrijgestelde organisaties boeken de trainingen van XL10 via XL10 care B.V.

Voortdurend blijven ontwikkelen en reflecteren op je handelen maakt je sterker in je rol en aantrekkelijker als medewerker. Wij luisteren naar jouw persoonlijke ambities en zetten die om in meetbare doelen. Zo gaan we samen recht op het doel af en brengen die ambities in praktijk.

Een goed functionerend team vereist inzicht in eigen en elkaars kwaliteiten. Naast inzicht, is met elkaar in gesprek gaan en kritisch met elkaar meedenken van belang voor het versterken van een team. Denk buiten gestelde kaders, daag elkaar uit. Werk actief aan vertrouwen, wees eerlijk en open en bereik zo samen een nieuw niveau.

Jouw organisatie groeit wanneer jouw mensen/teams uitblinken in wat ze doen. Onze trainingen maken individuele medewerkers en teams sterker. En daarmee jouw organisatie als geheel hechter. Deze kracht straalt ook uit naar jullie klanten.