Organisatieontwikkeling


Organisatieontwikkeling: XL10 haalt het maximale uit jouw organisatie en medewerkers

Bij organisatieontwikkeling draait het om het optimaal benutten en laten samenwerken van talent. Hebben jullie behoefte aan een cultuurverandering? Een verandering waardoor er meer synergie en een betere samenwerking ontstaat? Een cultuur waarin er sprake is van persoonlijk leiderschap? Waarin pro-actief handelen en elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden normaal is? Een organisatie waarin afdelingen en teams dezelfde taal spreken? Met het versterken van vaardigheden en coaching gericht op organisatieontwikkeling benut je het potentieel van jouw organisatie maximaal.   

Het ontwikkelpotentieel van jouw organisatie in beeld

Iedere organisatie heeft ontwikkelpotentieel. Alleen zie je zelf niet altijd wat dit potentieel is. XL10 kijkt vanaf bovenaf naar je organisatie en brengt dit voor jullie in kaart. Organisatieontwikkeling gaat over de kwaliteiten van je medewerkers. Hoe versterk je die zodat jullie samen die stip op de horizon bereiken. We benaderen organisatievraagstukken vanuit een breed perspectief. Jullie groei is onze focus. Dit geldt voor elk individu, team en het geheel.

We verbinden en versterken jouw organisatie als geheel

Bij onze trajecten voor organisatieontwikkeling benaderen we ontwikkeling vanuit de organisatie als geheel. De interactie tussen verschillende teams en afdelingen in een organisatie staan centraal. Zo komen er functie overstijgende onderwerpen aan bod. Uiteindelijk verbinden we alle lagen in je organisatie met elkaar. Zo worden kwaliteiten herkend en team overstijgend ingezet.

Organisatieontwikkeling gaat ook over cultuuromslag in jullie organisatie. Wij geven jullie de juiste inzichten en handvatten voor het bepalen én bereiken van een gezamenlijk doel. Het effect van deze training is een organisatie met een sterk fundament, gebaseerd op vertrouwen en talent.

Meer weten over
organisatieontwikkeling?

Bel vrijblijvend met XL10. Samen met jou bespreken wij graag jullie ambities.

Alco CTA

Organisatieontwikkeling is interessant voor jouw organisatie als:

 • Je merkt dat het gedrag van medewerkers niet optimaal meewerkt aan het behalen van organisatiedoelen.
 • Je organisatie aanwezig talent niet kan behouden.
 • Je ziet dat afdelingen in je organisatie niet goed samenwerken.
 • Er een cultuurverandering plaatsvindt in je organisatie. Bijvoorbeeld door een fusie of wisseling van de directie.
 • Je jouw medewerkers toekomstbestendig wilt ontwikkelen (duurzaam inzetbaar).
 • Je wilt werken aan de vitaliteit van je medewerkers.
 • Je organisatie het beschikbare talent niet omzet in succes.
 • Binnen je organisatie niet alle neuzen dezelfde kant op staan.

Hoe werkt organisatieontwikkeling? Dit is de werkwijze van XL10

 1. Inventarisatie.
  1. Wat is jullie specifieke situatie?
  2. Wat gaat er goed, wat kan er beter?
  3. Is er een diepere laag van invloed op de performance van de organisatie?
  4. Welk doel willen jullie bereiken? (stip aan de horizon)
  5. Wat is jullie specifieke ontwikkelbehoefte? (vraag achter de vraag)
 2. Voorstel en plan op maat – welke interventies zijn passend en effectief?
 3. Uitvoering en monitoring.
 4. Transfer naar de praktijk voor langdurig effect – praktische tips.
 5. Evaluatie.

Een ontwikkeltraject bij XL10 is uniek

Bij organisatieontwikkeling komt al onze kennis en ervaring aan bod. Wij helpen je om het maximale resultaat voor jouw organisatie te behalen.

Het vertrekpunt bij organisatieontwikkeling is altijd de behoefte van jouw organisatie. Samen bepalen we jullie doelstellingen. Op basis daarvan zoeken wij de passende middelen voor het behalen van die doelen. We garanderen dat je nadien die doelen ook behaalt.

Mogelijke thema’s in een XL10 ontwikkeltraject:

 • Het behouden van de positie in de markt
 • Meer rendement halen met minder kosten
 • Meer resultaat door eigenaarschap
 • Zelfsturing en coachend leidinggeven
 • Arbeidsmobiliteit (vinden, binden, boeien en behouden)
 • Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van je medewerkers
 • Aandacht voor je medewerkers: actief werken aan een betere wederzijdse relatie

Coaching en training: en ontwikkelvoorstel op maat

Organisatieontwikkeling is altijd maatwerk. Iedere organisatie is anders en daarom geloven wij niet in standaardpakketten. De wensen en doelstellingen van jouw organisatie bepalen de invulling van het traject. We gaan met jullie om tafel zitten en achterhalen samen jullie ontwikkelbehoefte. Zo krijg je een voorstel op maat.

Dit halen jullie uit onze organisatieontwikkeling

 • Meer synergie in de hele organisatie
 • Afdelingen en teams werken beter samen.
 • Een open cultuur waarbinnen elk thema bespreekbaar is
 • Afdelingen functioneren beter en zelfstandiger
 • Een lerend klimaat waarin men hulp vraagt en informatie deelt
 • Afdelingen en teams spreken onderling dezelfde taal
 • Rollen en verantwoordelijkheden van teams en afdelingen zijn duidelijk

Organisatieontwikkeling is altijd maatwerk. Na de inventarisatie ontvang je daarom altijd een voorstel op maat.

ONZE REFERENTIES