TEIQUE analyse


Thomas Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue)

Medewerkers die emotioneel intelligent zijn beschikken over zelfkennis, zijn sterk in communicatie en weten hoe ze hun gedrag situationeel aan kunnen passen. Hierdoor hebben zij net dat beetje extra, wat nodig is om goed te presteren in de huidige complexe en competitieve markt. Bovendien kunnen emotioneel intelligente personen over het algemeen beter omgaan met stress, motivatieproblemen, conflicten en veranderingen.

TEIQue

De TEIQue geeft inzicht in de mate waarin een persoon inzicht heeft in-, en om kan gaan met de eigen emoties, of diegene ook de gevoelens van anderen kan interpreteren, hiernaar kan handelen en deze kennis vervolgens benut ten behoeve van de onderlinge verstandhouding.

Meer weten over de mogelijkheden
van een TEIQue analyse?

Bel vrijblijvend met XL10. Samen met jou bespreken wij graag jullie ambities.

Alco CTA

Test de emotionele intelligentie en het werkvermogen

Onze TEIQue analyse test de emotionele intelligentie en het werkvermogen van medewerkers. Leer hoe je het beste in ze naar boven haalt. De TEIQue kan ook ingezet worden voor medewerkers die geen leidinggevende taken hebben. Zo wordt deze ook gebruikt in een assessment, zodat je een zo compleet mogelijk beeld van jouw (toekomstige) medewerker krijgt.

Direct bruikbaar resultaat

TEIQue genereert een rapportage en beantwoordt de volgende vragen:

  • In hoeverre is de persoon zich bewust van zijn of haar werksterkten en beperkingen?
  • In welke mate past hij of zij het werkgedrag aan veranderende omstandigheden aan?
  • Hoe reageert de persoon op spanning?
  • Weet hij of zij ook onder druk zijn of haar impulsen te beheersen?
  • In hoeverre is de persoon gevoelig voor de emoties van anderen?
  • Weet hij of zij gemakkelijk een goede zakelijke relatie op te bouwen?
  • Wat kan gezegd worden over de zelfmotivatie en het aanpassingsvermogen van de persoon?

De TEIQue analyse sluit goed aan bij:

Voortdurend blijven ontwikkelen en reflecteren op je handelen maakt je sterker in je rol en aantrekkelijker als medewerker. Wij luisteren naar jouw persoonlijke ambities en zetten die om in meetbare doelen. Zo gaan we samen recht op het doel af en brengen die ambities in praktijk.

Een goed functionerend team vereist inzicht in eigen en elkaars kwaliteiten. Naast inzicht, is met elkaar in gesprek gaan en kritisch met elkaar meedenken van belang voor het versterken van een team. Denk buiten gestelde kaders, daag elkaar uit. Werk actief aan vertrouwen, wees eerlijk en open en bereik zo samen een nieuw niveau.

Jouw organisatie groeit wanneer jouw mensen/teams uitblinken in wat ze doen. Onze trainingen maken individuele medewerkers en teams sterker. En daarmee jouw organisatie als geheel hechter. Deze kracht straalt ook uit naar jullie klanten.