Assessments

Onze assessments brengen kwaliteiten, beperkingen, drijfveren en ontwikkelkansen haarscherp in beeld. Dit resulteert in heldere, betrouwbare rapporten aan de hand van wetenschappelijk bewezen methoden en technieken. Kwaliteit en betrouwbaarheid staan voorop. Assessments geven je inzicht in de competenties en het ontwikkelpotentieel van de deelnemer, en helpen je om weloverwogen keuzes te maken bij selectie- en ontwikkelvraagstukken.

“Sharon heeft mij bij het afnemen van mijn assessment uitstekend begeleid. Met haar hulp hebben we mijn sterkte punten ontdekt en mijn punten waar aan te werken valt. Sharon kan mensen goed inschatten en weet bij het eerste bezoek waar iemands sterke punten liggen en waar iemand energie van krijgt. Het heeft mij geholpen in te zien waar ik naar toe wil binnen het bedrijf en geholpen om de juiste stappen daarin te maken. Bedankt Sharon!”

 

Donato Sühretopicus_100px
Technisch Applicatiebeheerder / conversie specialist

Over de assessments

Over Assessments

Een XL10 assessment geeft inzicht in het potentieel van uw medewerkers. Dit inzicht kan u bijvoorbeeld helpen om de juiste keuzes te maken rondom het aannemen van nieuw personeel of bij het in kaart brengen van het ontwikkelpotentieel van uw huidige medewerkers. Alle testen zijn valide en geven een heldere uiteenzetting van aspecten die bij de persoon horen. De kracht van het XL10 assessment:

 • Heldere en overzichtelijke uiteenzetting van de feiten waardoor snelle en goede keuzes gemaakt kunnen worden (Neem ik de persoon aan? Past hij/zij in de nieuwe functie? Waar moet ik op letten in de huidige functie?).
 • Geen aannames en suggesties, maar enkel feiten waardoor geen discussie ontstaat over de resultaten.
 • Vaak nog dezelfde dag beschikt u over een kwalitatief, valide en uitgebreid rapport.
 • Het assessment is altijd op maat en past dus naadloos in elke situatie.

Recruitment

Bij recruitment is het assessment een ideaal instrument. Op objectieve wijze wordt nog meer, dan wel ander inzicht verkregen in de kandidaat. Dit komt de besluitvorming ten goede.

Doorstroom

Bij doorstroom van huidige medewerkers is een helder profiel van groot belang om voor alle partijen de goede beslissingen te nemen. Hoe gaat iemand om met veranderingen? En met procedures? Wat is de flexibiliteit en nauwkeurigheid? Op deze en meer vragen komt een antwoord.

Uitstroom

Staat jouw organisatie voor grote uitdagingen? Zijn er groeikansen of maak je reorganisatieplannen? En hoe reageren de medewerkers erop? In veranderde situaties is het van groot belang het gedrag en potentieel van medewerkers te kennen.

PPA Analyse

Persoonlijke Profiel Analyse (PPA)

Talent ontwikkelen
Van alle organisaties geeft 42% aan dat verbetering van de people skills van managers wenselijk is. 66% bekijkt de mogelijkheden om talent binnen de organisatie verder te ontwikkelen. Maar hoe weet je welke investeringen in opleiding en ontwikkeling in jouw organisatie het meeste rendement opleveren?

PPA
De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) geeft inzicht in de werksterkten en de mogelijke beperkingen in de functie-uitoefening van een persoon. Zo ontstaat een helder beeld van het werkgedrag dat in een bepaalde functie succes oplevert, en welk gedrag juist niet.

De PPA is een krachtig instrument dat een open dialoog stimuleert, wat je in staat stelt om jouw medewerkers effectiever aan te sturen. Zo ontstaat een duidelijk beeld van de wijze waarop het beste in jouw medewerkers naar boven gehaald kan worden.

Rapportage
In onze rapportage worden veel van uw vragen beantwoord, zoals:

• Wat is de toegevoegde waarde van de persoon voor de organisatie?
• Wat zijn de mogelijke beperkingen in de huidige of toekomstige functie?
• Waardoor wordt hij of zij gemotiveerd?
• Heeft de persoon te kampen met frustraties in de huidige functie?
• Wordt de persoon optimaal ingezet binnen de organisatie?

Indien gewenst geven wij een persoonlijk advies over de geschiktheid van de kandidaat.

 • PPA Analyse
  295Exclusief btw
  • Inzicht in werksterkten
  • Welk gedrag is succesvol?
  • Stimuleert dialoog
  • Gevalideerd assessment
  • Te combineren met training
GIA Analyse

General Intelligence Assessment (GIA)

Effectief ontwikkelen
Het effectief ontwikkelen en stimuleren van medewerkers, en hen voorzien van de nodige uitdaging, vormt voor veel organisaties een belangrijke sleutel tot succes. Het valt echter niet mee vast te stellen welke medewerkers het beste zullen reageren op een ontwikkelingsstimulans en hoe deze personen werkelijk staan ten opzichte van groei.

GIA
General Intelligence Assessment (GIA) meet het leervermogen van een persoon. Inzicht hierin maakt het mogelijk medewerkers optimaal te ontwikkelen en hen passende uitdagingen te bieden op de juiste ontwikkelgebieden. Positieve bijkomstigheid is dat de persoon gemotiveerd en betrokken blijft.

GIA is een online assessment. De GIA rapportage geeft inzicht in onder andere de volgende vragen:

 • Wordt de persoon voldoende uitgedaagd in zijn of haar functie?
 • Zou de persoon het aankunnen als in de functie meer van hem of haar zou worden gevraagd?
 • Beschikt hij of zij over uitzonderlijk ontwikkelingspotentieel?
 • Pakt de persoon problemen aan?
 • In hoeverre is de persoon in staat snel, alert en adequaat te handelen?
 • In hoeverre weet hij of zij zich aan veranderingen aan te passen?

Kortom: met de GIA weet u op welk niveau uw medewerker functioneert en waar zijn/haar groeikansen liggen.

 • General Intelligence Assessment
  295Exclusief btw
  • Leervermogen van persoon
  • Ontwikkelingspotentieel
  • Niveau van functioneren
  • Gevalideerd assessment
  • Te combineren met training
Functieprofilering

Functieprofilering

Mensen die in de juiste functie werkzaam zijn, zijn over het algemeen tevreden. Als gevolg hiervan zullen zij de organisatie niet snel verlaten. Maar hoe is vast te stellen wat die juiste functie is?

Ideaal functieprofiel
Functieprofilering help je te bepalen wat de gedragsvereisten van een functie zijn. Dit ideaalprofiel kun je vervolgens vergelijken met het gedragsprofiel (PPA) van jouw medewerkers. Zo wordt snel duidelijk welke medewerkers passen in de betreffende rol en welke niet.

Fit-indicatie
Op basis van de vergelijking tussen de gedragseigenschappen van de kandidaat (PPA) en het functie- profiel wordt een ‘fit-indicatie’ gegeven (1 t/m 5), deze indicatie geeft je inzicht in de mate van geschiktheid van de kandidaat voor het uitvoeren van de functie.

Functieprofilering ondersteunt uw proces met de volgende rapporten/opties:

 • De Functieprofiel rapportage geeft een sjabloon voor de functie en omschrijft de voor de functie vereiste gedragseigenschappen.
 • De PPA/Functie vergelijking laat zien in hoeverre een kandidaat wat betreft gedragseigenschappen, past in een bepaalde functie. Dit kun je inzetten voor de selectie van nieuwe medewerkers maar ook voor de doorstroom van je huidige medewerkers.
 • Functieprofilering kan worden ingezet om inzicht te krijgen in hoeverre jouw medewerkers hun functie vervullen op de wijze die jij voor ogen hebt. Zo kan worden vastgesteld op welke gebieden ontwikkeling gewenst is.
TEIQUE Analyse

Emotional Intelligence Questionnaire

Medewerkers die emotioneel intelligent zijn beschikken over zelfkennis, zijn sterk in communicatie en weten hun gedrag situationeel aan te passen. Hierdoor hebben zij net dat beetje extra, wat nodig is om goed te kunnen presteren in de huidige complexe en competitieve markt. Bovendien kunnen emotioneel intelligente personen over het algemeen beter omgaan met stress, motivatieproblemen, conflicten en veranderingen.

TEIQue

De Thomas Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) geeft inzicht in de mate waarin een persoon inzicht heeft in-, en om weet te gaan met de eigen emoties, of diegene in staat is ook de gevoelens van anderen te interpreteren, hiernaar te handelen en deze kennis vervolgens te benutten ten behoeve van de onderlinge verstandhouding.

TEIQue genereert een rapportage en beantwoordt de volgende vragen aangaande leidinggevenden:
• In hoeverre is de persoon zich bewust van zijn of haar werksterkten en beperkingen?
• In welke mate past hij of zij het werkgedrag aan veranderende omstandigheden aan?
• Hoe reageert de persoon op spanning?
• Weet hij of zij ook onder druk zijn of haar impulsen te beheersen?
• In hoeverre is de persoon gevoelig voor de emoties van anderen?
• Weet hij of zij gemakkelijk een goede zakelijke relatie op te bouwen?
• Wat kan gezegd worden over de zelfmotivatie en het aanpassingsvermogen van de persoon?

De TEIQue is ook heel geschikt als basis voor coachingstrajecten.

 • TEIQue
  295Exclusief btw
  • Speciaal voor leidinggevenden
  • Vatbaar voor emoties van anderen?
  • Hoe reageert hij/zij op spanning
  • Gevalideerd assessment
  • Te combineren met training
Assessment pakketten
 • Basis
  885exclusief btw
  • Telefonische afstemming
  • Persoonlijke Profiel Analyse (PPA)
  • General Intelligence Assessment (GIA)
  • Interview met kandidaat
  • Functieprofilering
  • -
  • Advies
  • Telefonische terugkoppeling
  • Op korte termijn mogelijk
  • Gevalideerde Assessments
  • Extra rapportages mogelijk
 • Compleet
  1180exclusief btw
  • Telefonische afstemming
  • Persoonlijke Profiel Analyse (PPA)
  • General Intelligence Assessment (GIA)
  • Interview met kandidaat
  • Functieprofilering
  • TEIQue
  • Advies
  • Persoonlijke terugkoppeling
  • Op korte termijn mogelijk
  • Gevalideerde Assessments
  • Extra rapportages mogelijk
Hermien Hannink XL10

Hermien Hannink

Assessor/Coach
hermien.hannink@xl10.nl
074-2452645 / 06-23979505

René Velthuis XL10

René Velthuis

Trainer/Adviseur
rene.velthuis@xl10.nl
074-2452645