Assessments

Assessments op maat met helder resultaat

Benieuwd naar de competenties en het ontwikkelpotentieel van je medewerkers? Onze betrouwbare en valide assessments brengen kwaliteiten, beperkingen, drijfveren en ontwikkelkansen scherp in beeld. Het begeleidend advies helpt jou bij selectie en ontwikkelvraagstukken.

Onze assessments brengen competenties en potentieel in kaart

Bij de assessments van XL10 staan kwaliteit en betrouwbaarheid voorop. Het resultaat: een helder en betrouwbaar rapport gebaseerd op wetenschappelijk bewezen methoden. De assessments geven je alle nodige informatie over het ontwikkelpotentieel van jouw medewerkers.

De rapporten en het begeleidend advies van XL10

De rapporten en het begeleidend advies brengen het ontwikkelpotentieel van je medewerkers in kaart. Leer wat iemand al kan, waar iemands uitdagingen liggen, en waar ruimte voor groei is. Met deze informatie op zak neem jij weloverwogen keuzes over ontwikkelvraagstukken.

Advies nodig bij de
keuze voor een assessment?

Bel vrijblijvend met XL10. Samen met jou bespreken wij graag jullie ambities.

Hermien Hannink

Intensieve persoonlijke begeleiding bij een assessment

Bij XL10 staat de persoon altijd centraal. De deelnemer wordt vooraf, tijdens en na het assessment intensief begeleid en krijgt na afloop altijd eerst zelf een persoonlijke terugkoppeling van de resultaten. Bovendien krijgt de deelnemer tijdens het interview, indien wenselijk, direct feedback op zijn of haar communicatie. Ook delen wij met de deelnemer, welk advies wij voornemens zijn te geven aan de opdrachtgever en kan de deelnemer nog een toelichting geven op zijn ervaringen met het assessment en de wijze waarop hij/zij zich herkent in de resultaten. XL10 deelt de rapporten en het advies met de organisatie, waarna de organisatie zelf aan zet is om de vervolgstap met de deelnemer te zetten.

Dit is de kracht van het XL10 assessment:

  • Een assessment op maat: Het assessment is altijd op maat. Wij brengen in beeld wat jij in beeld wilt hebben. Samen bepalen wij de belangrijkste aandachtspunten, die je uit het assessment wilt halen.
  • Heldere en overzichtelijke uiteenzetting van de feiten. Hierdoor maak je een weloverwogen keuze: Hoe kan ik diegene het best ondersteunen in zijn functie? Waar moet ik op letten in de huidige functie?
  • Enkel feiten. De assessments doen geen aannames en suggesties, uit de rapportages komen feiten waardoor er geen discussie ontstaat over de uitkomsten.
  • Snel resultaat. Snel aan de slag: samen nemen we het kwalitatief, valide en uitgebreide rapport met jou door.

Wanneer een assessment?

  • Voor kwalitatieve instroom. Hebben jullie een profiel en willen jullie vaststellen of kandidaten over specifieke competenties beschikken? Je krijgt bijvoorbeeld antwoord op vragen als: welk gedag vertoont de kandidaat onder druk, heeft de persoon een meer introverte of extraverte voorkeur in communicatie en gedrag? Hoe gaat iemand om met veranderingen? Houdt de persoon van zekerheden of juist van continue uitdaging en verandering in werkzaamheden?
  • Voor goede doorstroom. Stromen huidige medewerkers door? Dan is het voor alle partijen van groot belang dat er een helder profiel van de medewerker is. Krijg antwoord op vragen als ‘hoe gaat iemand om met verandering en procedures?’, en, ‘Wat is iemands flexibiliteit en nauwkeurigheid?’.
  • Bij verandering, uitdaging en groei. Staat jouw organisatie voor grote uitdagingen? Of zijn er groeikansen of reorganisatieplannen? Ons assessment haalt alle nodige informatie naar boven die de veranderingen makkelijker maken. Hoe reageren medewerkers op de veranderingen? Ken het gedrag en potentieel van jouw medewerkers.

Wat is de investering voor een assessment?

De investering van een assessment is afhankelijk van het doel dat je ermee wilt bereiken. Wil je enkel een korte analyse van een persoon of wil je een totaal profiel van de persoon om weloverwogen keuzes te maken. Onze adviseurs inventariseren jouw wensen en maken een voorstel op maat.

>> Bekijk ook onze assessment pakketten

Voortdurend blijven ontwikkelen en reflecteren op je handelen maakt je sterker in je rol en aantrekkelijker als medewerker. Wij luisteren naar jouw persoonlijke ambities en zetten die om in meetbare doelen. Zo gaan we samen recht op het doel af en brengen die ambities in praktijk.

Een goed functionerend team vereist inzicht in eigen en elkaars kwaliteiten. Naast inzicht, is met elkaar in gesprek gaan en kritisch met elkaar meedenken van belang voor het versterken van een team. Denk buiten gestelde kaders, daag elkaar uit. Werk actief aan vertrouwen, wees eerlijk en open en bereik zo samen een nieuw niveau.

Jouw organisatie groeit wanneer jouw mensen/teams uitblinken in wat ze doen. Onze trainingen maken individuele medewerkers en teams sterker. En daarmee jouw organisatie als geheel hechter. Deze kracht straalt ook uit naar jullie klanten.

ONZE REFERENTIES