Teamontwikkeling


Teamontwikkeling: van een groep individuen naar een op elkaar ingespeeld team

Onze teamontwikkeling maakt van een groep mensen een écht team. Werkt jouw team niet optimaal samen? Worden individuele kwaliteiten niet voldoende benut? Zijn er communicatieproblemen en heeft je team niet voldoende synergie? Graag denken we met je mee over de wijze waarop jij en/of je team daarin ondersteund kunnen worden.

We achterhalen jullie ontwikkelpotentieel

Het herkennen van valkuilen en ontwikkelpotentieel van je eigen team is moeilijk. En dat is precies waar wij in actie komen. Wij zitten als sparringpartner aan tafel en helpen jullie graag bij het onderzoeken van de nu-situatie en het bepalen van de gewenste situatie in het team. XL10 kijkt als externe partij met een frisse blik naar teamontwikkeling. Graag bespreken we met jou welke stappen en mogelijke interventies jou helpen aan een team dat werkt met synergie.

Ontwikkelvoorstel op maat voor jouw team

Wij analyseren voor jouw organisatie wat goed gaat en waar ruimte is voor verbetering. Dit resulteert in een ontwikkelvoorstel op maat. Een voorstel dat is toegespitst op jouw team. We helpen je met het benutten van al het individuele talent. Zo haal jij het maximale uit je team. We zorgen er samen met jou voor dat een groep mensen een echt team wordt. We werken doelgericht aan jullie ontwikkeling en groei.

Meer weten over
teamontwikkeling?

Bel vrijblijvend met XL10. Samen met jou bespreken wij graag jullie ambities.

Alco CTA

Teamontwikkeling: ook voor jouw team

Teamontwikkeling is bedoeld voor teams in de breedste zin van het woord. Denk aan salesteams, directies, managementteams of zelfsturende teams in de zorg.

De training is interessant voor jouw team als:

 • Je team de gestelde doelen niet behaald, ondanks individuele kwaliteiten
 • Je team niet optimaal samenwerkt
 • Er niet voldoende synergie is
 • Er onderling een gebrek aan vertrouwen is
 • Er een gebrek is aan wendbaarheid en flexibiliteit
 • Teamleden moeite hebben met elkaar aanspreken
 • Feedback geven lastig is
 • Je team vooral reactief in plaats van pro-actief is
 • Er communicatieproblemen zijn
 • Verantwoordelijkheden en rollen niet duidelijk zijn
 • Een team moeite heeft met zelfsturing

Hoe werkt teamontwikkeling? Dit is onze werkwijze

 1. Inventarisatie
  1. Wat is jullie specifieke situatie?
  2. Wat gaat er goed, wat kan er beter?
  3. Is er een diepere laag van invloed op de performance van het team?
  4. Welk doel willen jullie bereiken?
  5. Wat is jullie specifieke ontwikkelbehoefte? (vraag achter de vraag)
 2. Voorstel en plan op maat
 3. Uitvoering en monitoring
 4. Transfer naar de praktijk voor langdurig effect – praktische tips
 5. Evaluatie

Onze aanpak voor teamontwikkeling is uniek

Teamontwikkeling is altijd maatwerk. Dat is waar wij in gespecialiseerd zijn. Ieder team is anders. En iedere ontwikkelbehoefte is ingegeven door andere factoren. Daarom geven onze ervaren coaches jullie ontwikkeltraject met precisie vorm. Ze hebben niet alleen oog voor jouw team, maar ook voor ieder individu.

Individuele talenten worden erkend en waar mogelijk beter toegepast in het team. Zo worden individuele vaardigheden versterkt en worden binnen het team vaardigheden aangeleerd die de samenwerking verbeteren en bijdragen aan meer succes. Dit alles met het oog op jullie gehele ontwikkeling en groei.

We hebben verschillende trainingen en coachingstrajecten, analyses en assessments in huis. Daarmee zetten we jullie ontwikkelpotentieel om in actie.,

Meer weten over
teamontwikkeling?

Bel vrijblijvend met XL10. Samen met jou bespreken wij graag jullie ambities.

Alco CTA

Deze thema’s komen aan bod:

 • Verantwoordelijkheden
 • Samenwerken
 • Vertrouwen
 • Elkaars talent benutten
 • Elkaar aanspreken
 • Elkaar ondersteunen
 • Hulp vragen aan elkaar
 • Bewust zijn van eigen gedrag en rol binnen het team
 • Elkaars talenten en valkuilen kennen
 • Zelfsturing
 • Persoonlijk leiderschap
 • Resultaat- en doelgerichtheid

Dit haalt jouw team uit onze teamontwikkeling:

 • Beter functionerend team en meer werkplezier
 • Meer synergie
 • Rollen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk
 • Je team versterkt elkaar: je kent elkaars valkuilen en talent
 • Een lerend klimaat waarin men hulp vraagt en informatie deelt.
 • Teamleden spreken onderling dezelfde taal
 • Individueel inzicht over het eigen aandeel en verantwoordelijkheid binnen het team
 • Meer zelfsturend vermogen

Coaching en training: een ontwikkelvoorstel op maat

Onze specialismen zijn onder andere:

 • De training ‘Samenwerken in vertrouwen’
 • Leiderschapstraining (zelfsturing)
 • PPA (Persoonlijke Profiel Analyse)
 • Drijfveren analyse
 • Teamanalyse
 • Coaching

Teamontwikkeling hangt sterk af van jouw wensen, eisen en jullie ontwikkeldoelen. We bepalen in overleg wat nodig is. Teamontwikkeling is daarom altijd maatwerk. XL10 doet een voorstel op maat na inventarisatie.