PPA analyse


Inzicht in talent met de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA)

Wil je weten wat je medewerker motiveert? Wat zijn of haar valkuilen en kwaliteiten zijn? En hoe je iemands kwaliteiten optimaal benut in jouw team en/of organisatie? Ons PPA assessment geeft jou dit waardevolle inzicht.

Persoonlijke Profiel Analyse (PPA): Wat en voor wie is het?

Wil jij het beste in je medewerkers naar boven halen en talent (verder) ontwikkelen? Kies dan voor onze Persoonlijke Profiel Analyse (PPA). Dit is het toonaangevende online assessment instrument voor iedere medewerker.

Dit krachtige instrument rapporteert uitgebreid over het werkgedrag van je medewerker. Daarnaast brengt de PPA analyse iemands persoonlijkheid in kaart. Deze combinatie laat zien wat iemand motiveert en wat iemands sterke en mogelijke zwakke punten zijn. De analyse brengt alle kernkwaliteiten helder in beeld. Met die informatie haal jij meer uit jouw medewerkers. Ook maak jij op basis van inzicht een betere inschatting of iemand past binnen een bepaalde functie.

Deze vragen beantwoordt onze PPA analyse

  • Wat is de toegevoegde waarde van de persoon voor de organisatie?
  • Wat zijn de mogelijke beperkingen in de huidige of toekomstige functie?
  • Waardoor wordt hij of zij gemotiveerd?
  • Heeft de persoon te kampen met frustraties in de huidige functie?
  • Wordt de persoon optimaal ingezet binnen de organisatie?
  • Heeft de persoon de eigenschappen die nodig zijn voor de functie?

Indien gewenst, geven wij een persoonlijk advies over hoe je het ontwikkelpotentieel van je medewerkers optimaal benut. Ook geven wij een analyse op mogelijke frustraties die vanuit het profiel naar voren komen.

Vaak werkt een PPA als eye opener voor de kandidaat en is deze in staat om concreter te bepalen welke vervolgstappen er gezet moeten worden in zijn of haar ontwikkeling. 

Meer weten over de mogelijkheden
van een PPA analyse?

Bel vrijblijvend met XL10. Samen met jou bespreken wij graag jullie ambities.

Alco CTA

Het resultaat: alles in een helder overzicht

De uitslag van het PPA assessment wordt ondersteund door drie grafieken. Daarin staat tot in detail gerapporteerd hoe iemands zelfbeeld is, hoe iemand reageert en hoe iemand handelt onder druk.

Daarnaast brengt de analyse individuele gedragseigenschappen van de kandidaat in kaart. Met deze kennis kun jij sturen op ontwikkeling. Zo zie je welk gedrag in een bepaalde situatie succesvol is, en welk gedrag juist niet.

Onze PPA is een krachtig instrument. Het stimuleert een open dialoog. Daardoor kun jij je medewerkers actiever aansturen en weet je precies hoe je het beste in jouw medewerkers naar boven haalt.

Onze adviseurs inventariseren jouw wensen en maken een voorstel op maat. Zo kan een combinatie van assessment instrumenten mogelijk een completer beeld geven.

Voortdurend blijven ontwikkelen en reflecteren op je handelen maakt je sterker in je rol en aantrekkelijker als medewerker. Wij luisteren naar jouw persoonlijke ambities en zetten die om in meetbare doelen. Zo gaan we samen recht op het doel af en brengen die ambities in praktijk.

Een goed functionerend team vereist inzicht in eigen en elkaars kwaliteiten. Naast inzicht, is met elkaar in gesprek gaan en kritisch met elkaar meedenken van belang voor het versterken van een team. Denk buiten gestelde kaders, daag elkaar uit. Werk actief aan vertrouwen, wees eerlijk en open en bereik zo samen een nieuw niveau.

Jouw organisatie groeit wanneer jouw mensen/teams uitblinken in wat ze doen. Onze trainingen maken individuele medewerkers en teams sterker. En daarmee jouw organisatie als geheel hechter. Deze kracht straalt ook uit naar jullie klanten.