Case: GBTwente – Meerjarenplan voor cultuurverandering


Geschreven door: Judith Ros
Gepubliceerd op: 28 mei 2021
Leestijd: 3 minuten


GBTwente is in 2009 begonnen als samenwerking op het gebied van gemeentelijke belastingen tussen de gemeenten Hengelo, Borne en Enschede. Inmiddels is de samenwerking uitgebreid tot 10 gemeenten, 8 in Twente en 2 in de Achterhoek. Jaarlijks int GBTwente ongeveer 330 miljoen aan gemeentelijke belastingen voor de gemeenten uit het samenwerkingsverband. In totaal worden zo’n 15 soorten belasting geïnd. Van hondenbelasting tot aan parkeerboetes.

Van louter geld innen naar écht luisteren

GBTwente was een typisch voorbeeld van een aanbodgerichte organisatie. Een helder en overzichtelijk dienstenpakket. De organisatie deed wat het moest doen. Dat was voornamelijk geld innen voor de verschillende gemeentelijke belastingen. Het klantcontact nam in de jaren echter toe. Contact met de gemeenten als opdrachtgever, maar ook contact met inwoners uit de betreffende gemeenten.

“We zijn sinds 2009 enorm gegroeid. In het begin waren we vooral een backoffice voor gemeenten. We waren vooral aanbodgericht in plaats van vraaggericht. Ondertussen is er steeds meer klantcontact gekomen met inwoners uit de betreffende gemeenten. Daardoor hadden we de wens om als organisatie mee te veranderen.”

Ronny Tijink
Directeur GBTwente

Blauwdruk voor cultuurverandering

In de loop der jaren is GBTwente gegroeid naar een organisatie met 110 medewerkers. Daar bovenop is er nog een flexibele schil van zo’n 30 – 40 medewerkers. Veel medewerkers van GBTwente zijn vanuit een van de deelnemende gemeenten als werknemer overgekomen. Daar werkten ze al jaren op dezelfde wijze. Terwijl GBTwente steeds meer veranderde van een backoffice naar frontoffice organisatie. Bovendien wil GBTwente zo efficiënt mogelijk werken.

“Eigenlijk was er sprake van een algehele cultuurverandering binnen onze organisatie. Als MT hebben we daarom een blauwdruk voor deze verandering gemaakt. Daarin staat o.a. wie we willen zijn als werkgever en hoe we onszelf blijven verbeteren. Men moet niet bij ons werken omdat ze salaris krijgen, maar omdat ze het écht graag willen. We willen dat onze medewerkers trots zijn op hun werk.

Cultuurscan als nulmeting

Al in een vroeg stadium werd XL10 betrokken. In het begin vooral als sparringpartner voor het MT. Uiteindelijk heeft XL10 een zogenaamde cultuurscan gedaan als een soort nulmeting om te kijken waar GBTwente op dat moment stond. Daaruit kwam naar voren dat de grootste bottleneck vertrouwen en veiligheid waren. Veiligheid en vertrouwen vanuit de organisatie naar het MT, maar ook vertrouwen vanuit het overkoepelende bestuur naar het MT.

“In de gesprekken met XL10 voelden Richard en Bjørna snel aan wat er speelde. In een gesprek van slechts een uur werden al veel pijnpunten blootgelegd. Er was direct vertrouwen vanuit ons naar XL10. Ze wilden echt met ons samenwerken en mede daarom hebben we XL10 gevraagd om een meerjarenplan op te stellen.”

Talent- en Motivatie analyse op individueel niveau

We zijn begonnen met een talent- en motivatie analyse voor elke medewerker. Daarin werd dieper ingegaan op de individuele talenten en valkuilen. Men kreeg inzicht in waar talent bleef liggen. Mede hierdoor werd er ook gewerkt aan meer vertrouwen bij de individuele medewerkers.

Nadat we meer inzicht hadden in talent, zijn er sessies geweest in verschillende groepen. Geen groepen op basis van functie of afdeling, maar volstrekt willekeurig samengesteld. Dat was een hele bewuste keuze. Zo gaat het namelijk niet over het vakinhoudelijke, maar ligt de focus echt op de persoon en hun talenten.

“Uit de groepssessies zijn echt hele mooie dingen naar voren gekomen. Men is elkaar meer gaan zien. We zien als MT dat men veel minder denkt vanuit teams, maar veel meer vanuit proces en resultaat. De onderlinge samenwerking is verbeterd, omdat men elkaar beter heeft leren kennen.”

Blijven werken aan bedrijfscultuur

Ten opzichte van de eerste cultuurscan is het vertrouwen en de veiligheid flink gegroeid. Medewerkers kennen elkaar veel beter. We zien ook dat medewerkers zich meer verantwoordelijk voelen. Het vertrouwen en de veiligheid zijn gegroeid maar medewerkers leggen de lat ook steeds hoger. We zien ook ontstaan dat men met elkaar samenwerkt aan verbetering van de bedrijfscultuur.

GBTwente heeft samen met XL10 de eerste stappen in de cultuurverandering gezet. Ook in de toekomst zullen ze hier aan blijven werken. Veel zal GBTwente nu op eigen kracht kunnen doen. XL10 blijft echter als sparringpartner en op individueel niveau betrokken bij de ontwikkeling van zowel de organisatie als de mensen.

“We waren als GBTwente best veeleisend en zaten er in die zin zelf ook echt bovenop. Als opdrachtgever verwachtten we dat XL10 scherp en kritisch bleef. Dat hebben ze gedaan. We hebben XL10 ervaren als een flexibele organisatie en een partij die echt met ons samenwerkt.”

Advies nodig bij de
keuze voor een training?

Bel vrijblijvend met XL10. Samen met jou bespreken we graag jullie ambities.

Alco CTA

ONZE REFERENTIES