Probeer je eens een moment te herinneren waarop iemand jou boos of dwingend aansprak. Weet je nog hoe je toen reageerde? Grote kans dat jij je aangevallen voelde. Dat is vaak een natuurlijke reactie. Dan gaan we wat afstandelijk of juist met scherpe toon reageren. Volstrekt logisch, maar vaak niet...
Werken op afstand is de laatste tien jaar al sterk toegenomen, maar nog nooit ging het zo snel als nu. En dat brengt ook uitdagingen met zich mee. Hoe communiceer je op afstand met jouw team? Hoe houd je iedereen betrokken en gemotiveerd? Het nieuwe rapport Managen op Afstand helpt...
Een goede medewerker kan collega’s complimenteren met goede ideeën en mooie prestaties, maar een goede medewerker moet een collega ook tactvol en opbouwend kunnen vertellen wanneer een idee of een prestatie niet goed is. Hoe geef je op een goede manier feedback? Wij helpen je op weg met 10 tips...
In een gesprek gaat de aandacht meestal uit naar het verbale gedeelte: dat wat iemand zegt. We besteden doorgaans veel minder aandacht aan de non-verbale communicatie en de betekenis daarvan. https://vimeo.com/129437092 Elementen van non-verbale communicatie Bij non-verbale communicatie kun je denken aan: Mimiek (gezichtsuitdrukkingen)GebarenHouding en voorkomenAfstand tot de gesprekspartnerToonzetting Wanneer jij...
Er zijn een aantal taboes in de communicatie die je in je achterhoofd moet houden wanneer je communiceert. Om het resultaat van je gesprekken te verbeteren, is een positieve en geloofwaardige opbouw van jouw verhaal noodzakelijk. Vermijd daarom de onder­staande veel gemaakte fouten Het ik-verhaal Spreek niet voortdurend over jezelf,...
Tijdens de training effectief communiceren komen ook de verschillende fasen van effectieve communicatie aan bod. Als je jouw communicatie wilt verbeteren is het namelijk van belang dat je de verschillende fasen kent. Effectieve communicatie vindt fasegewijs plaats. Om effectiever te kunnen communiceren is het belangrijk dat je deze fasen leert kennen en herkennen....
Communicatie is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Maar jouw communicatie is niet vanzelfsprekend effectief. Tijdens onze communicatietrainingen komt dit vaak aan bod. Wil je echt succescol zijn in jouw communicatie met anderen? Hou je dan aan deze 10 basisregels voor effectieve communicatie. 1. Spreek de taal van jouw gesprekspartner Als...
Je kunt er niet zomaar vanuit gaan dat de boodschap die jij overbrengt op jouw gesprekspartner ook zo overkomt als je verwacht. Misschien heb je al wel eens gehoord van de muur der communicatie. Drie veel voorkomende vergissingen in de communicatie We nemen vaak te gemakkelijk aan dat de ander werkelijk...
We krijgen deze vraag vaak tijdens onze communicatietrainingen. Immers, als jij je communicatie wilt verbeteren is het handig dat je de basisprincipes van communicatie kent. Communicatie omschrijven we als volgt: “Een proces waarbij iemand informatie overdraagt aan een ander”Een communicatieproces heeft altijd een zender en een ontvanger. Onderstaand model geeft...
In een gesprek worden niet alleen mededelingen gedaan. Vaak is het slimmer om met de juiste vragen te sturen naar jouw doel. Het kan voorkomen dat de boodschap niet duidelijk genoeg is. Alle vragen kunnen worden gebruikt voor het realiseren van jouw doel. Wil je kans verhogend communiceren richting jouw...
Als het gaat om telefonische communicatie is er nog steeds sprake van een boodschap, een zender en een ontvanger. Echter wanneer je in de onderstaande figuur kijkt, zie je dat er alleen sprake is van het kanaal horen en dat de andere kanalen niet meer van toepassing zijn. Ook non-verbale...
Goed luisteren is een essentieel onderdeel in de communicatie tussen personen. Niet voor niets dat we daar in onze communicatietrainingen ook aandacht aan besteden. Maar wanneer luister je nu echt goed? En is dat iets dat je kunt leren? Wij helpen je vast op weg met 8 regels voor goed...
Ten tijde van crisis kun je twee dingen doen. Je kan afwachten, inkrimpen, en hopen dat de economie weer aantrekt. Je kan het tij ook aanpakken, een gok wagen om zo sterker uit de crisis te komen. Dat tweede deed Koskamp, als groothandel in automaterialen werkzaam in een branche dat...