8 tips voor goed luisteren

Goed luisteren is een essentieel onderdeel in de communicatie tussen personen. Niet voor niets dat we daar in onze communicatietrainingen ook aandacht aan besteden. Maar wanneer luister je nu echt goed? En is dat iets dat je kunt leren? Wij helpen je vast op weg met 8 regels voor goed luisteren.

8 basisregels voor goed luisteren

Als je met een klant in gesprek bent, zult je er alles aan doen hem te laten zeggen wat hij te zeggen heeft. Maar hoe zit dat met een klant die te langdradig is? Of juist weinig zegt? En met een collega? Ook dan zijn goed luisteren en zelf minder praten essentieel.

1. Luister en zwijg ondertussen

Je kunt niet steeds naar iemand luisteren als je zelf steeds aan het woord bent.

2. Toon oprechte belangstelling

Kijk degene waarmee je spreekt met belangstelling aan. Doe geen andere dingen terwijl de ander praat. Als je luistert draait het om het begrijpen van de ander. Dat doe je door het tonen van oprechte belangstelling.  

3. Vermijd afleiding

Voorbeelden hiervan zijn geeuwen, ongedurig tikken of papieren rangschikken. Sluit ook externe storingen uit.

4. Verplaats je in de situatie van de ander

Probeer zijn standpunt te begrijpen en breng die tot uitdrukking.

5. Wees vriendelijk en geduldig

  • Trek voldoende tijd uit
  • Val de ander niet in de rede
  • Kijk niet naar de deur
  • Loop niet heen en weer

6. Behoud je goede humeur

Wie opgewonden is, verstaat veel verkeerd.

7. Argumenteer zakelijk en zonder verwijten

De ander neemt anders een verdedigende houding aan. Hij kan zich opwinden of boos worden. Treed niet in debat. Zelfs als je wint, heb je in feite verloren.

8. Stel een paar aardige vragen

Dit moedigt aan en geeft blijk dat je luistert. Het stimuleert je gesprekspartner zich uit te spreken.

Actief en passief luisteren

Selectief luisteren (datgene horen wat je graag wilt horen), is wat veel gebeurt, vooral in conflictsituaties. Op het moment dat er in een gesprek selectief wordt geluisterd komt de boodschap niet (volledig) over.

Actief luisteren is iets dat je wel kunt leren. Het komt er min of meer op aan in hoeverre je interesse wilt tonen in het gesprek. Als je jezelf de boodschap meegeeft om de ander niet in de rede te vallen en jezelf erop te attenderen als je het per ongeluk toch doet, heb je de mogelijkheid om een goed luisteraar te zijn. Hetzelfde kun je verwachten van je collega’s.

Zorg dat je op die wijze praat, dat je collega’s vanuit hun concentratie de mogelijkheid geeft goed te luisteren. Met andere woorden, pas je aan de belevingswereld en de taal van de ander aan.

Heb je alsnog de indruk dat er niet goed geluisterd wordt, dan kun je hier gerust iets over zeggen. Zeker als het over belangrijke dingen gaat, die bij een eventuele miscom­municatie anders zouden kunnen verlopen dan gepland is

Bekijk het filmpje. Wat gaat er mis in deze communicatie?

Dit is uiteraard een extreem voorbeeld. Toch komt het veel voor dat mensen niet echt luisteren naar de ander. Als jij dit op jouw werk ook ervaart, probeer er dan eens met je collega’s over te praten.

Selectief luisteren

Selectief luisteren (datgene horen wat je graag wilt horen), is vooral in de conflictensfeer een geliefkoosde bezigheid. Maar er wordt niet voor honderd procent geluisterd. Wat kun je hiertegen doen?

Niets!

Selectief luisteren is bij voorbaat foutief communiceren en de mens is tijdens gesprekken nu eenmaal afhankelijk van zijn inbeeldings- en concentratievermogen. Het maximale wat jij als spreker dus kunt doen, is er rekening mee houden. 

Maar in het gesprek zelf kun je, als je wilt, leren luisteren. Het komt er min of meer op aan in hoeverre je interesse wilt tonen in het gesprek. Als je, jezelf de boodschap meegeeft om de ander niet in de rede te vallen en jezelf erop te attenderen als je het per ongeluk toch doet, heb je de mogelijkheid om een goed luisteraar te zijn.

Hetzelfde kun je verwachten van jouw collega’s. Zorg dat je op die wijze praat, dat je collega’s vanuit hun concentratie de mogelijkheid geeft goed te luisteren.

Met andere woorden, pas je aan de belevingswereld en de taal van de ander aan. Heb je alsnog de indruk dat er niet goed geluisterd wordt, dan kun je hier gerust iets over zeggen. Zeker als het over belangrijke dingen gaat, die bij een eventuele miscom­municatie anders zouden kunnen verlopen dan gepland is.

Overzicht actief en passief luisteren

In de tabel hieronder vind je de verschillen tussen een actieve en een passieve luisteraar. Bekijk de verschillen en bedenk voor jezelf of je denkt dat jij een actieve of juist een meer passieve luisteraar bent.

Advies nodig bij de
keuze voor een training?

Bel vrijblijvend met XL10. Samen met jou bespreken we graag jullie ambities.

Alco CTA

ONZE REFERENTIES