Wat is communicatie?


Geschreven door: Judith Ros
Gepubliceerd op: 11 apr 2017
Leestijd: 2 minuten


We krijgen deze vraag vaak tijdens onze communicatietrainingen. Immers, als jij je communicatie wilt verbeteren is het handig dat je de basisprincipes van communicatie kent.

Communicatie omschrijven we als volgt: “Een proces waarbij iemand informatie overdraagt aan een ander”

Een communicatieproces heeft altijd een zender en een ontvanger. Onderstaand model geeft een overzicht alle onderdelen die van toepassing zijn in het communicatieproces.

Het doel van de communicatie is het overbrengen van een boodschap. Op welke wijze de boodschap wordt overgebracht is afhankelijk van de situatie. Het gekozen kanaal (gesprek, telefoon, mail, etc.) kan ervoor zorgen dat er ruis ontstaat. Ruis betekent dat de boodschap niet meer helemaal overkomt zoals bedoeld.

Verbale en non-verbale communicatie

Communicatie kunnen we het best omschrijven als een proces waarbij iemand informatie overdraagt aan een ander. Het is goed ons hierbij te realiseren dat je op ieder moment van de dag communiceert. Niet alleen door wat je zegt (verbaal) of door je gedrag en/of houding (non-verbaal), maar meestal door een combinatie van beide.

Communicatie is in feite gedragsverandering

Vaak zien we hierbij over het hoofd dat we ons altijd ‘gedragen‘, wat we ook doen. Ons gedrag is altijd zichtbaar, ook als we niets zeggen!

In de praktijk betekent dit, dat onze houding, onze gebaren, onze mimiek, onze li­chaamshouding en onze toonzetting van invloed zijn op de indruk die de ander van ons heeft. Kortom, de ander vormt zich een indruk van jouw persoon­lijk­heid op basis van jouw verbale en non-verbale communicatie.

We zeggen ook wel: de zender brengt een boodschap (verbaal en/of non-verbaal) over aan de ontvanger. Omdat de ontvanger op deze boodschap reageert, verandert diens gedrag (verbaal en/of non-verbaal).

De zender en ontvanger veranderen tijdens het communicatieproces voortdurend hun gedrag.

Communicatie betekent dus gedragsverandering.


Tijdens onze training effectief communiceren oefen je vaardigheden als zelfbewust overkomen, actief luisteren, vragen en doorvragen, inlevingsvermogen, kort en duidelijk formuleren, feedback geven en ontvangen, overtuigen en het omgaan met weerstanden en emoties.


Advies nodig bij de
keuze voor een training?

Bel vrijblijvend met XL10. Samen met jou bespreken we graag jullie ambities.

Alco CTA

ONZE REFERENTIES