ESF Subsidie Duurzame inzetbaarheid 2016, iets voor u?

Heeft u personeelsvraagstukken? Grijp dan nu uw kans. Als u nu besluit om uw personeelsmanagement te professionaliseren door te investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers en zzp’ers, kunt u een aanzienlijke subsidie ontvangen.

XL10 streeft ernaar om ontwikkelpartner te zijn van al haar klanten door voortdurend de focus te hebben op uw doelen. Wij proberen dan ook zoveel mogelijk met u mee te denken in de mogelijkheden voor het ontwikkelen van uw medewerkers. Wij willen u dan ook graag op de hoogte brengen van de mogelijkheden van de ESF subsidie in het kader van duurzame inzetbaarheid.

In de periode 14 november 2016 tot en met 25 november 2016 bestaat er namelijk de mogelijkheid om een ESF subsidie aan te vragen voor projecten gericht op Duurzame inzetbaarheid. Als u nu besluit te investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers, kunt u een aanzienlijke subsidie ontvangen. De subsidie is breed opgezet, waardoor projecten die raakvlak hebben met het thema duurzame inzetbaarheid al snel in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Thema’s waar u aan kunt denken en waar XL10 u in zou kunnen faciliteren zijn:

  • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden. Wij kunnen u daarbij helpen bij het in beeld brengen van de ontwikkelbehoefte en leermogelijkheden van werknemers en de wijze waarop deze kunnen worden ingebed in uw organisatie.
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap. Wij leveren graag een bijdrage aan een bredere employability van uw medewerkers waardoor zij in de toekomst duurzaam inzetbaar zullen zijn.

Wanneer de totale omvang van het project ten minste €12.000 omvat, kunt u tot maximaal €10.000 ESF subsidie ontvangen (50% van de totale projectkosten met een maximum van €20.000 ).

Graag gaan wij met u in gesprek of u mogelijkheden ziet voor het uitvoeren van een project gericht op duurzame inzetbaarheid. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog aanvullende vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op: info@xl10.nl of 074-245 26 45.

Daniëlle Schepers
Onderwijsdeskundige XL10