Werken en leren: anytime, anywhere


Geschreven door: Judith Ros
Gepubliceerd op: 02 dec 2017
Leestijd: 2 minuten


Werkgevers stellen medewerkers in toenemende mate in staat om ‘anytime’ en ‘anywhere’ hun werkzaamheden te verrichten. Deze trend zien wij ook terug in opleidingsland. Er komt steeds meer vraag naar vormen van leren die just-in-time kunnen worden aangeboden. De huidige technologische ontwikkelingen maken dit mogelijk.

Learning Management Systems

Onlangs kwamen opleiders, werkgevers, e-learning specialisten en opinieleiders samen in Parijs om kennis te delen over andere vormen van leren binnen organisaties. Dit deden ze op de ‘CrossKnowledge Talent 2015 Conference’. CrossKnowledge is een grote speler op het gebied van Learning Management Systemen (LMS) en daarmee één van de voorlopers op het gebied van Blended Learning (de mix tussen off- en online leren).

Het nieuwe leren

Dat er andere vormen van leren zoals Blended Learning gewenst zijn, daar is iedereen het over eens. Hoe dit op een zo efficiënt mogelijke manier vorm te geven zodat het (leer)rendement geborgd is, is een uitdaging. Zowel aan de kant van de technologie als aan de kant van de gebruiker (werknemer en werkgever).

Engagement creëren

De vraag is nu hoe je het (gedeeltelijk) leren op afstand zo vormgeeft dat er engagement wordt gecreëerd tussen alle partijen. Mensen blijven behoefte houden aan periodieke ontmoetingen in de offline wereld om ervaringen te delen, verbindingen te leggen en vaardigheden te trainen. Om van daaruit weer in eigen tempo, in eigen tijd en op een plaats naar keuze online én op de werkplek verder te leren.

Inspireren en motiveren

Een gezonde mix tussen e-learning en ‘traditioneel’ leren is daarom noodzakelijk. Overigens is e-learning niet per definitie een onderdeel van Blended Learning. Mijns inziens, is Blended Learning een mix van vormen van leren waar e-learning een onderdeel van kán zijn. Wat volgens mij wél altijd aanwezig moet zijn in een ontwikkeltraject is ontmoeting, dat kan deels online (virtual class room) maar ook offline. Ik geloof dat elkaar inspireren, motiveren en met en van elkaar leren nog altijd het beste werkt in de ‘offline’ wereld.

Maatwerk ontwikkelingstrajecten

Trainingsbureaus en opleiders die écht maatwerk bieden, zijn in staat om hun klanten te faciliteren met verschillende leervormen en –middelen. Deze worden bijvoorbeeld bepaald door type werkzaamheden, hoogte van verletkosten, de prikkel om te gaan ontwikkelen of het beschikbare budget.

Maximaal rendement

Naast de inhoud van het programma en de juiste trainer is dus ook het kiezen van de juiste leervormen en –middelen een cruciaal onderdeel geworden bij het inventariseren van de klantvraag. We willen de klant immers helpen om op een efficiënte wijze een maximaal rendement te halen uit het ontwikkeltraject.

Advies nodig bij de
keuze voor een training?

Bel vrijblijvend met XL10. Samen met jou bespreken we graag jullie ambities.

Alco CTA

ONZE REFERENTIES