Effectieve klachtenbehandeling: zo ga je om met klachten van klanten


Geschreven door: Judith Ros
Gepubliceerd op: 24 dec 2016
Leestijd: 4 minuten


Klachten op de juiste manier afhandelen is service, en service betekent klanten maken en klanten houden. Op een goede manier een klacht verwerken is een “kans voor ieder bedrijf” om extra tevreden klanten te krijgen.

Vijf argumenten voor een goede klachtenafhandeling:

 • Ik wil de klant behouden;
 • Ik wil dat de klant positieve reclame voor ons bedrijf maakt;
 • Ik wil dat de goede naam van ons bedrijf blijft bestaan;
 • Ik wil de klant goed helpen met voor het bedrijf zo laag mogelijke schade;
 • Ik ben bereid van fouten te leren.

Het oplossen van klachten is vaak belangrijker dan het zoeken van nieuwe relaties. Indien je erin slaagt een redelijke oplossing aan te dragen voor iedere klacht, houd je trouwere klanten over.

Klachtenbehandeling is dus een onderdeel van marketing. Klachtenbehandeling is het in de huid kruipen van de klant. Ook als de fout bij de klant ligt, moet je begrijpen dat dit “keihard” op tafel leggen, geen basis is voor onderhandelen.

We zullen onze “verkoopladen” moeten opentrekken en psychologisch te werk moeten gaan.

Klachten zijn kansen

Hoe vervelend het ook is om te horen dat jouw organisatie een klant niet tevreden heeft kunnen stellen, het is verkeerd om alleen de negatieve kant van een klacht te zien. Iedere klacht heeft ook positieve elementen in zich.

 • Wie een klacht naar voren brengt, blijft vaak als klant behouden. Veel ontevreden klanten verbreken de relatie met hun leverancier zonder hun ongenoegen kenbaar te maken. Een klant die klaagt, geeft je een tweede kans om hem alsnog tevreden te stellen.
 • Een goed klachtenregistratie-systeem kan, mits effectief gebruikt, leiden tot een verbetering van het product, de organisatie of de service. Uiteindelijk komt dit de relatie met jouw klant ten goede.
 • Door middel van klachten leer je de problemen van jouw klanten kennen. Problemen die tot dan toe onbekend waren. Door nog beter op deze problemen in te spelen, kun je jouw klanten nog beter bedienen dan je al deed.
 • Vaak is een relatie slechts oppervlakkig. Door te klagen, biedt een klant je de kans op een zeer persoonlijk contact. Uit deze, in eerste instantie, negatieve aanleiding kan daardoor een hechte relatie groeien.
 • Door een goede oplossing van de klacht neemt het vertrouwen van de klant. Uw organisatie krijgt bij iedere klacht de kans een imago op te bouwen als een betrouwbare organisatie die je nooit in de steek laat”.

Toon begrip voor de klager

Een klager kan aanvankelijk zeer onredelijk zijn en zeer geëmotioneerd overkomen. Dit heeft de volgende achtergrond:

 1. Hij is ontevreden en teleurgesteld, omdat er iets niet naar zijn wens is verlopen
 2. Hij tracht daarom niet alleen een oplossing te vinden, maar ook een stuk “genoegdoe­­ning”. Hij zal een deel van zijn emoties op de toehoor­der afreageren, waardoor u de volle laag krijgt.

In deze situatie heeft de klant vaak de neiging om de klacht op te blazen door geweldi­ge overdrijvingen. Ook zal hij allerlei oude koeien uit de sloot halen om zijn ongenoegen te benadrukken.

Dit vraagt om tact en geduld.

Stappenplan voor klachtengesprekken

Klachtengesprekken zijn voor velen lastig. Daarom helpen we je op weg met ons stappenplan voor klachtengesprekken.

Actief luisteren

Laat jouw klant uitrazen. Onderbreek jouw klant nooit.

Toon begrip/sympathie en/of bied excuses aan

 • Toon altijd begrip en sympathie
 • Bied excuses aan als de fout bij jouw organisatie ligt

Breng structuur in het verhaal – ordenen & samenvatten

 • Dus als ik u goed begrijp, wilt u ….

Concentreer je op de klacht

 • Goed doorvragen om exact te weten waar je over praat
 • Concentreer je op het probleem, niet op de oorzaak

Ga niet in de verdediging

 • Praat de klacht niet goed en beschuldig jouw klant niet
 • Geef geen mogelijke oorzaken, dit lost het probleem niet op
 • Val nooit collega’s (van andere afdelingen) of leveranciers af

Verzacht de pijn zonder afbreuk te doen aan de klacht

 • Bent u overigens wel tevreden over ….?

Oplossing aandragen in overleg met de klant

 • Wat kunnen wij doen om u alsnog tevreden te stellen?

Maak concrete afspraken over de te ondernemen actie

 • Exacte actie + datum waarop gerealiseerd

Bedank jouw klant voor het melden van zijn ongenoegen

Het melden van een klacht stelt jou in staat om jullie dienstverlening te verbeteren en te leren. Bedank jouw klant daarom altijd voor het melden van zijn ongenoegen.

Controleer de oplossing intern

Wees er zeker van dat de geboden oplossing ook daadwerkelijk tot stand komt en dat daarmee nieuwe klachten in de toekomst voorkomen worden.

Bel de klant terug om te controleren of alles naar tevredenheid is opgelost

Dit is een extra kans om te laten zien aan jouw klant dat je er alles aan doet om zijn klacht op te lossen.


Meer weten over effectieve klachtenbehandeling? Je leert het tijdens onze training klantgericht telefoneren.

Advies nodig bij de
keuze voor een training?

Bel vrijblijvend met XL10. Samen met jou bespreken we graag jullie ambities.

Alco CTA

ONZE REFERENTIES