Non-verbale Communicatie

In een gesprek gaat de aandacht meestal uit naar het verbale gedeelte, dat wat iemand zegt. Mensen besteden veel minder aandacht aan de non-verbale communicatie en de betekenis daarvan. Onderzoek uit de Verenigde Staten heeft aangetoond dat maar een klein gedeelte van de menselijke gevoelens en houdingen via woorden wordt overgebracht (slechts 7%). Een groot deel van de boodschap wordt overgebracht via stemintonatie (38%) en via non-verbale uitdrukkingen (55%).

Communicatie =

Woorden (wat je zegt): 7%
Intonatie (hoe je iets zegt): 38%
Non-verbale uitdrukkingen: 55%
______________________________
Totaal: 100%

 

Elementen van non-verbale communicatie
Bij non-verbale communicatie kun je denken aan: mimiek (gezichtsuitdrukkingen), gebaren, houding en voorkomen en afstand tot de gesprekspartner (geef iemand de nodige ruimte).