Samenwerken in Vertrouwen – sturen op gezamenlijk resultaat met meer plezier

Voor teams en organisaties die écht werk willen maken van samenwerken. Hoe bewust zijn jij en je team van jullie samenwerkingsvaardigheden? Hoe voorkom je lastige situaties en conflicten? Hoe open zijn jullie in jullie interne communicatie? Dat is waar we allemaal mee aan de slag gaan tijdens de tijdens de training Samenwerken in Vertrouwen.Onder leiding van onze deskundige trainers wordt jouw team door middel van oefeningen en praatsessies dichter tot elkaar gebracht. Dit zorgt voor een duurzame, plezierige en effectieve samenwerking en betere resultaten.

Wil jij ook graag meer vertrouwen en een betere samenwerking binnen jouw team? Daar gaat deze training je ongetwijfeld mee helpen. Neem contact met ons op voor meer informatie over de bijzondere training Samenwerken in Vertrouwen. Ons eigen XL10 team heeft zelf ook deze training gevolgd.
Lees onze ervaring >>

3 dagen

team training

incompany of extern

Dit is waar Samenwerken in vertrouwen over gaat

Aan de basis van iedere vertrouwelijke werkomgeving staat een goede samenwerking. Voor een goede samenwerking is open communicatie cruciaal. Hoe open ben jij in je communicatie? En ben jij je bewust van je eigen defensiemechanismen? De training ‘Samenwerking in vertrouwen’ geeft je het zelfinzicht dat jou een betere teamspeler maakt.

5 Samenwerkingsvaardigheden als sleutel tot succesvolle samenwerking

In deze training staan 5 samenwerkingsvaardigheden centraal:

  1. De intentie om samen te werken: Ze jij je voldoende in voor wederzijds succes in je relaties?
  2. Eerlijkheid en oprechtheid: Hoe creëer je een open klimaat, zodat iedereen zich veilig voelt? Zelfs in moeilijke situaties.
  3. Verantwoordelijkheid nemen: Neem jij verantwoordelijkheid voor je eigen handelen en niet-handelen?
  4. Bewustzijn van jezelf en anderen: Ken jij jezelf goed genoeg? Dan is geen enkele situatie een verrassing voor je.
  5. Problemen oplossen en onderhandelen: Conflicten zijn onvermijdelijk. Gebruik in die situaties de “Interest Based” benadering.

Samenwerken in vertrouwen gaat verder dan teambuilding

Zelfkennis en bewustwording helpen jou als individu vooruit, maar helpen óók jouw team en organisatie. Samen bereik je meer. Daarom werken we in deze training aan de bewustwording van jou en je team. We werken samen aan een open communicatie. Dit draagt namelijk bij aan een veilig werkklimaat, een aanspreekcultuur en wederzijds vertrouwen in jouw team en organisatie. Deze training is niet de zoveelste teambuilding cursus, maar een training waarin jij jezelf en je collega’s écht beter leert kennen.

Word bewuster en opener in samenwerking

In bijna alle samenwerkingssituaties spelen meerdere belangen een rol. Dit veroorzaakt vaak lastige situaties en conflicten. De unieke training ‘Samenwerken in vertrouwen’ leert jou praktische en direct inzetbare samenwerkingsvaardigheden. Daardoor ga je beter om met lastige situaties, meningsverschillen en conflicten.

Krijg meer grip op jouw eigen rol in teamverband

Ga tijdens de training zonder oordeel op onderzoek uit naar je eigen gedrag. Zo ontdek je wat defensief gedrag, angst en jouw gevoel doen met hoe jij samenwerkt. Leer hoe jouw team werkt, en hoe jij op de groep reageert.

“Bewustwording” is het sleutelwoord. Het gevolg van die bewustwording is meer begrip en betere samenwerking. Dankzij deze belangrijke en onmisbare zelfkennis ga jij na deze training anders om met lastige situaties. Onze praktische training leert je hoe jij jouw houding in samenwerking verbetert.

Leer beter samenwerken in 5 modules

De training Samenwerken in vertrouwen bestaat uit 5 modules verdeeld over 3,5 dag. In iedere module behandelen we 1 van de 5 samenwerkingsvaardigheden.

We gaan onder meer met het volgende aan de slag om die vaardigheden te versterken:

  • Onderzoek je eigen strategische denkproces.
  • Onderzoek je eigen gedrag in relatie tot andere.
  • Verken en herken je eigen defensieve gedrag.
  • Het op een specifieke en stapsgewijze manier benaderen van conflicten.
  • Oefen met Interest-Based onderhandelen.

Een training voor teams die open staan voor verandering in samenwerking

Niemand ontkomt aan samenwerken. En tegenstellingen, meningsverschillen en conflicten zijn onvermijdelijk in samenwerkingsverbanden. Ook in jouw organisatie. Daarom is deze training overal waar goede samenwerking noodzakelijk is van meerwaarde. De training is geschikt voor iedereen die aan gezondere samenwerkingsrelaties wil bouwen. Gezamenlijk resultaat behalen? Dat leer je hier.

Samenwerken in vertrouwen is een succes voor jullie, mits je team of organisatie echt iets wil veranderen aan de bedrijfscultuur. Alleen dan kan een een basis voor vertrouwen in samenwerking worden gelegd.

Training op maat voor jou en je collega’s

Deze training werkt alleen als jij hem samen met je collega’s volgt. Daarom wordt deze training altijd gegeven als incompany training. We stemmen de inhoud van de training af op de behoefte van jullie organisatie. Onze training vindt bij voorkeur op een externe/neutrale locatie plaats. Zo worden jij en je collega’s niet afgeleid door de dagelijkse praktijk. Het volledige programma duurt in totaal 3,5 dag.

Effectievere samenwerking als resultaat

Aan het eind van de training hebben jij en je collega’s nieuwe, effectieve samenwerkingsvaardigheden geleerd. Ben jij je meer bewust van je eigen houding, en die van je collega’s. Er is meer ruimte voor open communicatie in jouw team en organisatie. Na afloop van deze training spreken jij en je team dezelfde taal. Zo werken jullie plezieriger en soepeler samen.

Inspirerend van begin tot ver na einde!

Voorafgaand en na afloop van de training blijven we met je in contact door het versturen van voorbereidend lesmateriaal, korte filmpjes of praktische tips die je direct kunt toepassen in je werk.

Wij sturen geen moeilijke opdrachten, maar gerichte informatie om je optimaal voor te bereiden en te inspireren voor de training.