Trainingen & Cursussen

Jouw leerdoelen staan centraal binnen elke XL10 training. Voorafgaand aan elke training vindt telefonisch, dan wel face to face intakegesprek plaats waarbij je met de trainer jouw eigen persoonlijke doelen vaststelt en praktijksituaties aangeeft die je wilt ontwikkelen en/of verbeteren. Iedere XL10 Training bestaat voor 70% uit doen. Dus niet luisteren maar actief aan de slag!