ESF subsidie 2018 voor ontwikkeling van medewerkers

Wilt u ook graag uw medewerkers ondersteunen in hun ontwikkeling en zorgen dat zij goed om kunnen gaan met een snel veranderende omgeving? De ESF subsidie kan daarbij een mooie stimulans zijn.

ESF subsidie duurzame inzetbaarheid

ESF subsidie 2018
Van 12 tot en met 16 november bestaat er namelijk weer de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een ESF subsidie in het kader van duurzame inzetbaarheid. Ontwikkeltrajecten die gericht zijn op het toekomstbestendig ontwikkelen van uw medewerkers, komen hiervoor in aanmerking.

Wanneer de totale omvang van het project ten minste € 12.000,00 bedraagt, kunt u daarvoor maximaal 50% subsidie ontvangen. Het maximaal te ontvangen subsidiebedrag is vastgesteld op € 12.500,00 (bij projecten met een omvang van € 25.000,00 of meer). Een project dient te worden uitgevoerd in de periode van maximaal 12 maanden na toekenning van de subsidie.

Een aantal voorbeelden die bij veel organisaties actueel zijn:

1) Persoonlijk leiderschap
Organisaties veranderen in hoog tempo en dat vergt veel van medewerkers. Er wordt van ze verwacht dat ze zich een weg vinden in een steeds veranderende context en dat vraagt zowel van de medewerker als de organisatie een grote mate van wendbaarheid. Organisaties hebben behoefte aan sterke medewerkers die zelf de regie pakken op hun werkzaamheden en een duidelijke koers voor ogen hebben. Oplossingsgerichte, initiatiefrijke medewerkers die hun eigen verantwoordelijkheid pakken en meedenken met de organisatie. Lees meer over deze training >

Sleutelwoorden voor de medewerker van nu zijn:

  • Eigen verantwoordelijkheid pakken;
  • Initiatieven nemen en invloed vergroten;
  • Pro-actief gedrag;
  • Weerbaarheid;
  • Eigen regie en eigenaarschap tonen;
  • Zelfbewustzijn;
  • Oplossings- en ontwikkelingsgericht.

2) Leiding geven aan zelfsturing
Wij merken dat er binnen organisaties behoefte ontstaat aan andere vormen van leiderschap. De verantwoordelijkheden lager in de organisatie neerleggen, betekent voor de managers van nu dat zij meer los moeten laten en coachende vaardigheden dienen toe te passen. Eigenaarschap ontstaat alleen wanneer het management ondersteunt en faciliteert en niet meer vanuit de hiërarchie aanstuurt. Lees meer over coachend leidinggeven >

3) Weerbaarheid in lastige situaties
Helaas komt het in veel organisaties voor dat medewerkers te maken krijgen met lastig en agressief gedrag. Zij zijn dan niet in staat om professioneel te blijven handelen en nemen situaties soms letterlijk ‘mee naar huis’. Wij versterken deze medewerkers graag met de praktische vaardigheden die hen in staat stellen om lastig en agressief gedrag tijdig te signaleren en op een professionele wijze te de-escaleren. Lees meer over omgaan met agressie >

4) Inzicht in talenten en drijfveren
Medewerkers gemotiveerd houden en ze steeds opnieuw meenemen in veranderingen, is een uitdaging waar veel organisaties mee worstelen. Door medewerkers meer inzicht te geven in de eigen talenten en drijfveren, kunnen zij deze beter benutten in de uitvoering van de werkzaamheden. Ook kan er bij veranderingen beter bepaald worden hoe taken en verantwoordelijkheden op een effectieve wijze verdeeld kunnen worden op basis van beschikbare talenten binnen de organisatie.

Graag meer weten?
Herkent u deze ontwikkelingen en wilt u daar eens over sparren? We denken graag mee! Ontwikkeltrajecten voor duurzame inzetbaarheid zorgen voor tevreden, gedreven medewerkers, minder personeelsverloop en een lager verzuimpercentage. Dit is een win-win situatie voor de organisatie en haar medewerkers. Wij hebben de afgelopen jaren positieve ervaringen opgedaan met de ESF regeling en we hebben gemerkt dat de ESF een extra boost kan geven aan de ontwikkeling van mensen en organisaties. We informeren u graag over de mogelijkheden van XL10 en zijn uiteraard bereid om dit in een persoonlijk gesprek verder toe te lichten.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen? Bel 074-245 26 45 of mail ons gerust.

Recommended Posts