Leidinggeven
Leidinggeven anno 2018

Een grote GGZ instelling wil een nieuwe manier van leidinggeven binnen de organisatie. In plaats van een top down benadering waarbij de leidinggevende vertelt hoe het moet, wil het bedrijf meer verantwoordelijkheid op de werkvloer. Zo kan het personeel zelf zijn taken indelen en pas bij een vraag naar de manager stappen, die vervolgens meer kan helpen met andere onderdelen.

Het doel voor de manager is om bij het personeel draagvlak te creëren voor het verplaatsen van de verantwoordelijkheid. Hij moet antwoord geven op de vragen: hoe zet ik mijn mensen in beweging richting het doel? Hoe kan ik ze daarbij inspireren, motiveren en faciliteren? En vooral: hoe zorg ik dat mijn mensen dit voor mij willen doen?

Om dit te bereiken bieden we een combinatie van praktijk en theorie training. Mensen kunnen inloggen op een online omgeving om hier theorie op te doen en daarnaast schuiven we ook in de praktijk aan bij bijvoorbeeld een werkoverleg. Zo zien we hoe de leidinggevende vertelt wat de nieuwe situatie is en hoe dit wordt opgepakt door het personeel. We bootsen vervolgens de toekomstige situatie na om de leidinggevende alvast voor te bereiden op knelpunten en valkuilen.

Een dergelijke verandering van de werkomgeving roept altijd weerstand op. Weerstand is helemaal niet erg als je samen maar gaat kijken hoe je de weerstand om zet in iets positiefs. In een eerder stadium loste de leidinggevende dit zelf op. Nu laten we de medewerker zelf meedenken naar een oplossing; hoe gaan we hier als team mee om?

Door je personeel meer zelfstandigheid te bieden, creëer je meer binding en betrokkenheid. In veel sectoren verandert de manier van leidinggeven en wordt meer verantwoordelijkheid bij het personeel gelegd. Deze verschuiving vraagt veel van de leidinggevenden en de mensen op de werkvloer. Maar door middel van de juiste aanpak kun je het gewenste resultaat bereiken.

Stappen naar een optimaal maatwerktraject

 • 1. Kennismaking

  De eerste stap naar een succesvol resultaat is de kennismaking. Ons doel is u te inspireren en te laten ervaren wat onze trainers en coaches u kunnen bieden in het behalen van uw ontwikkeldoelen.

 • 2. Analyse

  De tweede stap is het analyseren van de ontwikkelvraagstukken in uw organisatie. Dit vertalen wij naar trainingsprogramma’s die optimaal aansluiten bij uw praktijksituatie.

 • 3. Voorstel

  Op basis van de analyse maken wij voor u een maatwerk voorstel. Wij geven u hierin een overzicht van ons aanbod en de tarieven voor uw maatwerkoplossing.

 • 4. Uitoering

  Wanneer we het eens zijn over het voorstel gaan wij de trainingen en/of coaching plannen en uitvoeren. Wij zorgen voor deskundige en inspirerende trainers.

 • 5. Evaluatie

  Na afloop van het ontwikkeltraject in uw organisatie vindt er een evaluatie plaats. In een persoonlijk gesprek bespreken wij met u hoe het traject is verlopen en of het resultaat is behaald.