KLANTCASE
TRAINING OMGAAN MET AGRESSIE

Werkgevers zijn op grond van de Arbowet verplicht om hun personeel te beschermen tegen agressie op het werk. In dat kader én vanuit goed werkgeverschap vroeg D&B The Facility Group XL10 om advies. In de training ‘Omgaan met agressie’ lag de focus op bewustwording van agressief gedrag op de werkvloer, het wegnemen/de-escaleren hiervan en hoe hulp in te schakelen in deze situatie. Een maatwerk incompany traject waar ‘leren door te doen’ centraal stond. Dit zodat men veilig hun werk kan doen.

Bewustwording & preventie

Eline Hartog, Coördinator afdeling Learning & Development: “D&B The Facility Group streeft naar een 5 Star Experience met de diensten die we verzorgen. Daarom vinden wij het van groot belang dat onze Hospitality & Security medewerkers weten wat agressie is, dit vroegtijdig herkennen en getraind zijn in hoe zij hiermee om moeten gaan. Tevens was onze wens om ook hun leidinggevenden te betrekken bij deze training, zodat zij hen als coach en motivator hierin verder kunnen ondersteunen. We hadden direct een goed gevoel bij XL10. Buiten het feit dat zij gespecialiseerd zijn in agressietrainingen, hebben we ook hun aanpak als zeer professioneel ervaren. Een open en eerlijke communicatie, een flexibele werkhouding en een georganiseerde planning maakte XL10 voor ons de ideale partner om dit traject mee te doorlopen.”

E-learning & praktijkoefeningen

Danielle Schepers, ontwikkelpartner XL10: “Aangezien dit traject 550 deelnemers betrof, hebben we het zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht. Op basis van de leerdoelen en aandachtspunten die voortkwamen uit de voorbespreking en de intakes, hebben we een e-learning module ontwikkeld die D&B The Facility Group heeft geïntegreerd in hun online academy. In de e-learning is de methodiek achter het omgaan met agressie onder de aandacht gebracht. Hierdoor kon in de praktijktraining de focus worden gelegd op het doen en het oefenen. Door praktijkvoorbeelden te gebruiken uit de werkplek oriëntatie en de deelnemersintake, kwamen deelnemers snel tot inzichten waar ze zich vooraf niet bewust van waren.”

Waar liggen je grenzen?

Trainer Aart van der Vliet: “In deze reeks trainingen hebben we, naast de methodiek, ook aandacht besteed aan wet- & regelgeving. Het is namelijk van groot belang dat de deelnemers op geen enkele wijze in de problemen komen door agressie incidenten op het werk. Niet als slachtoffer, maar ook niet als aangeklaagde. Wanneer je bijvoorbeeld iemand met fysieke aanraking uit een pand zet, heb je meer kans op escalatie en een proces verbaal wegens grensoverschrijdend gedrag. Door middel van situaties/spelvormen die met een professionele acteur worden neergezet, creëren we een realistische beleving. We scherpen de vaardigheden van de deelnemers verder aan, zodat zij beter in staat zijn om de keuze te maken die op dat moment het meest effectief is. Want dat is wat je van een professional mag verwachten; dat er niet gereageerd wordt vanuit de primaire impuls, maar vanuit keuzemogelijkheden. Het is een serieus onderwerp, maar er wordt ook heel veel gelachen uiteraard!”

Stappen naar een optimaal maatwerktraject

 • 1. Kennismaking

  De eerste stap naar een succesvol resultaat is de kennismaking. Ons doel is u te inspireren en te laten ervaren wat onze trainers en coaches u kunnen bieden in het behalen van uw ontwikkeldoelen.

 • 2. Analyse

  De tweede stap is het analyseren van de ontwikkelvraagstukken in uw organisatie. Dit vertalen wij naar trainingsprogramma’s die optimaal aansluiten bij uw praktijksituatie.

 • 3. Voorstel

  Op basis van de analyse maken wij voor u een maatwerk voorstel. Wij geven u hierin een overzicht van ons aanbod en de tarieven voor uw maatwerkoplossing.

 • 4. Uitvoering

  Wanneer we het eens zijn over het voorstel gaan wij de trainingen en/of coaching plannen en uitvoeren. Wij zorgen voor deskundige en inspirerende trainers.

 • 5. Evaluatie

  Na afloop van het ontwikkeltraject in uw organisatie vindt er een evaluatie plaats. In een persoonlijk gesprek bespreken wij met u hoe het traject is verlopen en of het resultaat is behaald.