Maatregelen in verband met het Coronavirus

Update 14 oktober 2021

Al onze trainingen vinden weer fysiek plaats. Samen met de beheerders van onze trainingslocaties maken we dit op een gezonde en verantwoorde wijze mogelijk. We blijven ons houden aan de actuele richtlijnen van het RIVM.

Toegangsbewijs verplicht

De mondkapjes en verplichte 1,5 meter afstand zijn inmiddels afgeschaft. In plaats daarvan is nu een coronatoegansbewijs verplicht in alle ruimtes met horecagelegenheden. Dat geldt dus voor vrijwel al onze externe trainingslocaties. 

Dit betekent dat je:

Vanaf 25 september een coronatoegangsbewijs moet tonen om toegang te krijgen tot jouw opleidings- of trainingslocatie. 

Controle van jouw toegangsbewijs zal aan de voordeur of in de zaal plaatsvinden. Houd er rekening mee dat ook om je identiteitsbewijs gevraagd kan worden. Ben je niet in het bezit van een geldig coronabewijs? Dan kun je geen toegang krijgen tot de locatie en dus niet deelnemen aan de training. 

Voor onze eigen locatie in Hengelo is geen toegangsbewijs nodig. Alleen in het geval van een lunch buiten de deur is een coronatoegangsbewijs wel noodzakelijk.

Update 18 maart 2021

De maatregelen rondom het coronavirus zijn opnieuw aangescherpt in Nederland. Dat heeft geen directe gevolgen voor de trainingen van XL10. 

Uiteraard houden we ons wel aan de richtlijnen van het RIVM en de Nederlandse overheid. Met elkaar zijn we verantwoordelijk, daarom wijzen we jou nogmaals op de maatregelen.

Bij XL10 doen we dat op de volgende manier:

 • Veiligheid en gezondheid staan voorop. Dat betekent dat wij binnen XL10 de veiligheidsregels waarborgen voor zowel onze medewerkers als onze deelnemers/ klanten.
 • We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM, dat betekent: we houden 1,5 meter afstand, we volgen de looproutes, we desinfecteren, zorgen voor schone ruimtes, we niezen in de elleboog en bij verkoudheidsklachten pakken we onze verantwoordelijkheid en blijven we thuis.
 • XL10 werkt in kleine groepen, dit omdat we dan de beste resultaten behalen en het leereffect groot is. Daarnaast helpt het ons ook de veiligheid van de deelnemers beter te realiseren.
 • In een besloten ruimte kunnen (groeps)trainingen en coach bijeenkomsten, met inachtneming van de geldende corona maatregelen, op een veilige wijze doorgaan.
 • Indien fysiek trainen niet haalbaar is, bieden we de mogelijkheid de training online te laten plaatsvinden. Op deze wijze kunnen we blijven ondersteunen in de ontwikkeling van jouw medewerkers. 

Update 14 mei 2020

De ontwikkelingen rondom het COVID 19 en de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM hebben consequenties voor onze trainingen, ‘fysieke’ bewegingen van deelnemers en eigen personeel binnen onze locatie en de wijze waarop wij uw medewerkers/deelnemers faciliteren tijdens de training/coaching op onze locatie.

Wij gaan ervan uit dat wij voor een onbepaalde periode de 1,5 meter afstand op onze locatie moeten gaan toepassen. Dit betekent o.a. ook dat er minder deelnemers in een trainingsruimte passen.

Om te voldoen aan de regels ter voorkoming van besmetting en de 1,5 meter maatregel hebben wij een protocol opgesteld, waarmee wij kunnen verzekeren dat trainingen op een veilige en verantwoorde manier bij XL10 kunnen plaatsvinden. Dit protocol hanteren wij ook bij de keuze van onze externe trainingslocaties.

>> download het XL10 Corona protocol

15 maart 2020

Het Coronavirus (COVID-19) heeft Nederland in z’n greep. Ook bij XL10 hebben we passende maatregelen genomen en houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen:

 • Wij houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Coachsessies 1 op 1 kunnen doorgang vinden, op locatie of online.
 • Open trainingen gaan door in overleg, online of met een nieuwe datum .
 • Deelnemers met verkoudheidsklachten, hoestproblemen en/of koorts willen wij vriendelijk verzoeken zich tijdig af te melden bij een afspraak op locatie.
 • Wij schudden geen handen.
 • XL10 zorgt voor schone ruimtes zoals we altijd al doen.

Uiteraard blijven wij gewoon bereikbaar via telefoon en e-mail. Heb je toch nog vragen? Bel dan met 074 – 245 26 45

Advies nodig bij de
keuze voor een training?

Bel vrijblijvend met XL10. Samen met jou bespreken we graag jullie ambities.

ONZE REFERENTIES